រំខានយន្តហោះគ្មានមនុស្សជិះ

រំខានយន្តហោះគ្មានមនុស្សជិះ កាំភ្លើងប្រឆាំងកាំភ្លើងUAVJammers  UAV Quadcopters និងដាច់អហង្កាកំពុងក្លាយជាភាពរំខានមួយហើយអាចសម្របសម្រួលភាពឯកជនរបស់អ្នកនៅពេលដែលពួកគេមានតំលៃថោកជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានច្រើនទៀត។ យើងអនុវត្តនូវឧបករណ៍ច្នៃជាច្រើនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្អាក់ការបញ្ជាពីចំងាយ (RC) របស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សជិះ / quadcopter ឬសញ្ញា gps របស់វាហើយភាគច្រើននៃវានឹងយឺតដោយខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ភាគច្រើននៃប្រភេទចុងក្រោយពាណិជ្ជកម្ម 3-5 គីឡូម៉ែត្រ UAV យន្តហោះចម្បាំង /...

Back to Top
Share