ປ້ອງກັນ drone ໄດ້

DRONE JAMMERS Anti-Drone UAV Jammers  UAV Quadcopters ແລະ drones ແມ່ນກາຍເປັນຄວາມສັບສົນແລະສາມາດປະນີປະນອມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຈະມີລາຄາຖືກກວ່າທຸກໆມື້ແລະມີຫລາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາປະຕິບັດລະດັບພິເສດຂອງ jammers ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (RC) ຂອງ drone / quadcopter ຫຼືສັນຍານ gps...

Back to Top
Share